Opłaty

Pobierz grafik sesji w pdf-ie.

Płatność gotówką w recepcji.


KARNETY OPEN 
Upoważniają do wstępu na jedną sesję dziennie

90-dniowy normalny - 735 zł - oszczędzasz 225 zł
90-dniowy ulgowy (renciści) - 520 zł
90-dniowy ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci do 26 r.ż.) - 430 zł

30-dniowy normalny - 320 zł 
30-dniowy ulgowy (renciści) - 210 zł
30-dniowy ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci do 26 r.ż.) - 170 zł

15-dniowy normalny - 190 zł
15-dniowy ulgowy (renciści) - 150 zł
15-dniowy ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci do 26 r.ż.) - 115 zł

7-dniowy normalny - 110 zł
7-dniowy ulgowy (renciści) - 90 zł
7-dniowy ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci do 26 r.ż.) - 70 zł

30-dniowe rodzinne karnety open:
     1-sza osoba - 320 zł
     2-ga osoba - 220 zł
     3-cia i kolejne osoby - 140 zł


ABONAMENTY

Abonament na 4 wejścia - (ważny 30 dni) - 155 zł
Abonament na 6 wejść - (ważny 30 dni) - 200 zł 
Abonament na 8 wejść - (ważny 30 dni) - 245 zł  
Abonament na 10 wejść - (ważny 90 dni) - 300 zł
Abonament na 20 wejść - (ważny 120 dni) - 520 zł

 
JEDNORAZOWE / PRÓBNE WEJŚCIE - 45 zł
DRUGIE WEJŚCIE dziennie dla posiadaczy karnetów open - 25 zł

 
DOPŁATY I KAUCJE DO KART PRACOWNICZYCH

Medicover Sport
- dopłata do pojedynczej sesji - 9 zł
- lub zryczałtowana dopłata do dowolnej liczby sesji przez 30 dni - 80 zł

Multisport Plus
- dopłata do pojedynczej sesji - 10 zł
- lub zryczałtowana dopłata do dowolnej liczby sesji przez 30 dni - 80 zł

FitProfit
- bez dopłat
- ale obowiązuje kaucja zwrotna 100 zł na 30 dni. W jej ramach wymagana jest minimalna liczba wejść 4 razy w ciągu 30 dni. Kaucja będzie zwrócona po upływie 30-dniowego okresu z tym, że za każdą nieobecność poniżej 4 wejść będzie potrącona kwota 25 zł.
- w/w kaucja nie obowiązuje na pierwszej, próbnej sesji

PZU Sport
- bez dopłat


OPŁATY PRZYJMUJEMY GOTÓWKĄ W RECEPCJI.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo